PresentatieUit onderzoek is gebleken dat veel mensen banger zijn voor het geven van een presentatie dan voor een terroristische aanslag.

Los van de vraag of dit voor iedereen geldt, kunnen we veilig concluderen dat voor veel mensen het spreken voor publiek een grote uitdaging is.

Uiteraard gaan we in deze training aandacht besteden aan wat een goede presentatie is en voor welke gelegenheid. Daarnaast bespreken we het productief gebruik van hulpmiddelen en worden alle facetten geoefend in de veiligheid van de groep.

Maar bovenal gaan we op zoek naar de bron van de angst en geven we handvatten hoe men hiermee om kan gaan zodat de deelnemers na het volgen van de training echt ontspannen presenteren