Leadcreatie

Ons doel is om waardevolle leads te genereren voor onze clienten en deze zo goed mogelijk in staat te stellen deze leads om te zetten in concrete verkoopkansen. De waarde van een lead wordt bepaald door de kans dat deze kan worden omgezet in een concrete verkoopkans. Hierbij vormt de voorbereiding een belangrijke rol.

Elk project van MaxPerformance start daarom met een gedegen intake waarbij niet alleen gekeken wordt naar de doelgroep, de pitch en doelstellingen maar ook al vooruit wordt gekeken naar de volgende fase in het proces. Is het juiste sales materiaal aanwezig om potentiele klanten van informatie te voorzien? Klopt de pitch met de andere uitingen van de organisatie (website)?, is de salesorganisatie van de client in staat de leads te converteren?

Na de intake wordt een pilot gestart waarin MaxPerformance een vastgesteld aantal uren telefonische acquisitie uitvoert. Op basis van de uitkomsten van de pilot kunnen indien noodzakelijk aanpassingen worden gedaan in doelgroep en/of pitch en wordt het vervolg van het project gepland.

MaxPerformance gelooft in flexibiliteit, wij zullen in elk project continu evaluatiemomenten inbouwen op basis waarvan wij met onze clienten kunnen bijsturen of indien gewenst projecten kunnen stoppen.

Pad_door_de_Duinen

Copyright 2023 MaxPerformance