Vrijuit Presenteren

Presenteren is nog altijd een belangrijke tool van elke commerciant. Offertes moeten worden toegelicht, workshops gegeven en resultaten gepresenteerd.

Ervaring leert dat ook voor de meest ervaren professionals het geven van presentaties tot grote stress kan leiden. Hoe breng ik mijn boodschap gestructureerd over?, hoe betrek ik mijn publiek?

In de MaxPerofrmance training Vrijuit Presenteren staat uw eigen praktijksituatie centraal. We besteden uiteraard aandacht aan de theorie en doen praktische oefeningen, maar we kijken ook naar hoe u ervoor kan zorgen dat een presentatie u minder stress bezorgt door ontspanningsoefeningen en voorbereiding. Deelnemers krijgen tijdens de training feedback op hun gedrag vanuit de groep en middels videobeelden.

Doel van de training is om deelnemers met vertrouwen hun volgende presentatie tegemoet zien op basis van de kennis en vaardigheden die zij hebben opgedaan.

Presentatie

Copyright 2023 MaxPerformance