Effectieve Communicatie

Communicatie is er altijd, ik daag u uit om eens niet te communiceren, maar het feit dat we altijd communiceren betekend niet dat we het altijd goed doen.

Er zijn momenten dat het van groot belang is dat communicatie goed gaat. Dat geldt bijvoorbeeld tijdens profesisonele (sales)gesprekken. Vaak is veel moeite gedaan om een gesprek te initieren en is het gesprek op inhoud goed voorbereid (wat wil ik vertellen? wat is mijn boodschap?).

Helaas wordt over het proces van het gesprek vaak minder nagedacht, de inhoud is slechts een klein deel van de communicatie. Belangrijke zaken als: Hoe kom ik over?, luister ik goed naar de andere partij? en past de toon bij de sfeer van het gesprek? zijn van doorslaggevend belang.

In de MaxPerformance training Effectieve Communicatie besteden we aandacht aan alle belangrijke onderdelen van communicatie en oefenen deze samen.

Doel van de trainingis om iedere deelnemer aan de training handvatten te geven om toekomstige (sales)gesprekken optimaal voor te bereiden en succesvol te kunnen afronden

Blikken met draad ertussen

Copyright 2023 MaxPerformance